Tartu Linnavalitsus korraldab ajavahemikul 01.10.2002-13.10.2002 (kaasa arvatud) kampaania, mille eesmärgiks on innustada linlasi enam kasutama teenuseid interneti ja mobiiltelefoni vahendusel ning uusi teenuseid välja pakkuma.

Kõiki konkursile laekunud ideid hindab zürii, kuhu kuuluvad kampaanias osalevate firmade ja Tartu Linnavalitsuse esindajad.

Ideede esitamise aeg on läbi.